Site Haritası

Skip Navigation Links.
Collapse Ana SayfaAna Sayfa
Ana Sayfa
Collapse Dernek HakkındaDernek Hakkında
Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Tüzük
Etkinlikler
Fotoğraf Galerisi
İletişim
Collapse EtkinliklerEtkinlikler
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Huri Özdoğan Günü
Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul Günü
Antifosfolipid Sendromu Tedavisi
Uzman Sunumu
Omuz Patolojileri
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Asistan Sunumu
Kardiyoloji-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Romatolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde PET/CT ve PET/MR
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Artritlere Multidisipliner Yaklaşım
Asistan Sunumu
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Klinik Çalışma Toplantısı
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
İstanbul Romatoloji Eğitim Kulübü Toplantısı
Nöroloji-Romatoloji Vaka Toplantısı
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Spondiloartritlere Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Vaskülitte Anjiografi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Solunum Fonksiyon Testleri
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
Copyright © 2019 Cerrahpaşa Romatoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.