Ana Sayfa : Etkinlikler

Etkinlikler

2024 Yılı Toplantıları

06 Mart 2024 “ Romatolojide Bir Vizit ” Toplantısı
22 - 23 Mart 2024 3. Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu
İstanbul
15 Nisan 2024 Vizitte Konuşalım “PAN+FMF+KMML tanılı hastanın viziti”
20 Nisan 2024 Romatolojik Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografi ile Akciğer Değerlendirme Kursu
3 - 5 Mayıs 2024 FMF 2024 – 2nd Familial Mediterranean Fever Meeting
13 Mayıs 2024 Vizitte Konuşalım - 3
25 Mayıs 2024 Romatolojik Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografi ile Abdomen Değerlendirme Kursu
01 Haziran 2024 Romatolojik Hastalıklarda Kapilleroskopi Kursu
27 - 28 Eylül 2024 III.Genetik ve İmmünoloji Kampı
30 Kasım - 1 Aralık 2024 İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2024
İstanbul

2023 Yılı Toplantıları

09 Şubat 2023 Sigara ve Romatizmal Hastalıklar Toplantısı
İç Hastalıkları Binası Reşat Garan Amfisi
25 Şubat 2023 Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Vedat Hamuryudan Günü
İstanbul
19 - 21 Ekim 2023 II. Genetik ve İmmunoloji Kampı
İstanbul
1 - 2 Aralık 2023 İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2023
İstanbul

2022 Yılı Toplantıları

18 - 19 Şubat 2022 Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu – II
Renaissance Polat İstanbul Hotel (Yeşilköy)
16 Nisan 2022 Multidisipliner Vaskülit Sempozyumu
Fairmont Hotel İstanbul
18 - 19 Haziran 2022 Genetik ve İmmünoloji Kampı
Büyükada
19 Kasım 2022 İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2022
İstanbul

2021 Yılı Toplantıları

25 - 26 Mart 2021 İnflamatuar Hastalıklarda Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım (Online Sempozyum)
17 - 19 Mayıs 2021 FMF 2021 - Familial Mediterranean Fever & Other Autoinflammatory Diseases International Online Meeting
Online
13 Kasım 2021 Romatolojide Zor Vakalar: Cerrahpaşa Buluşması
Fairmont Quasar Istanbul

2020 Yılı Toplantıları

07 Ocak 2020 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
14 Ocak 2020 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Şubat 2020 Romatolojik Hastalıklarda Akciğer Tutulumu: Multidisipliner Yaklaşım
İstanbul
21 - 22 Şubat 2020 Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu - I
Fairmont Quasar İstanbul Hotel
28 Kasım 2020 COVID-19 Pandemisi ve Romatolojik Hastalıklar Multidisipliner Toplantı
www.dijitalkongre.com
15 - 16 Aralık 2020 Romatolojide Nadir Hastalıklar - Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz (Online Sempozyum)

2019 Yılı Toplantıları

07 Ocak 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü. C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
14 Ocak 2019 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Ocak 2019 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
17 Ocak 2019 Nöroloji-Romatoloji Vaka Tartışma Toplantısı
İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
21 Ocak 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü. C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
07 Şubat 2019 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
11 Şubat 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
18 Şubat 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
21 Şubat 2019 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
25 Şubat 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
04 Mart 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
12 Mart 2019 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Mart 2019 Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Ana bina (pembe bina) 7. kat
18 Mart 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
21 Mart 2019 Nöroloji - Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
25 Mart 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
01 Nisan 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
08 Nisan 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
06 Mayıs 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
13 Mayıs 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
20 Mayıs 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
23 Mayıs 2019 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
24 Mayıs 2019 Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
25 Mayıs 2019 Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
İstanbul
31 Mayıs 2019 Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
09 Eylül 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
16 Eylül 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
23 Eylül 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
03 Ekim 2019 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
07 Ekim 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
14 Ekim 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
18 Kasım 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
25 Kasım 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
26 Kasım 2019 KVC-Girişimsel Radyoloji Konseyi
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Kütüphanesi
28 Kasım 2019 Asistan Eğitim Toplantısı
İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı Kütüphanesi
29 Kasım 2019 Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
29 Kasım 2019 Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
İ.Ü-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Seminer Salonu
02 Aralık 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
05 Aralık 2019 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
6 - 8 Aralık 2019 İnflamatuvar Hastalıklar Kürsüsü
Cratos Premium Hotel Girne, KKTC
09 Aralık 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
13 Aralık 2019 Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
23 Aralık 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
23 Aralık 2019 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
24 Aralık 2019 KVC-Girişimsel Radyoloji Konseyi
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 1. Kat Romatoloji Bilim Dalı Kütüphanesialonu
26 Aralık 2019 Romatolojide Nadir Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar
İstanbul

2018 Yılı Toplantıları

09 Ocak 2018 Antifosfolipid Sendromu Tedavisi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
16 Ocak 2018 Uzman Sunumu
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
22 Ocak 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
26 Ocak 2018 Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
29 Ocak 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
01 Şubat 2018 Omuz Patolojileri
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
05 Şubat 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Şubat 2018 Kardiyoloji-Romatoloji Vaka Toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
19 Şubat 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
20 Şubat 2018 Asistan Sunumu
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 1. Kat Romatoloji Bilim Dalı Kütüphanesi
22 Şubat 2018 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
26 Şubat 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
27 Şubat 2018 Asistan Sunumu
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
12 Mart 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Mart 2018 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 2.Kat Celal Öker Amfisi
19 Mart 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
20 Mart 2018 Romatolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde PET/CT ve PET/MR
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
26 Mart 2018 Klinik Çalışma Toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
30 Mart 2018 Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
02 Nisan 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
09 Nisan 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
17 Nisan 2018 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 2. Kat Celal Öker Amfisi
08 Mayıs 2018 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 2. Kat Celal Öker Amfisi
21 Mayıs 2018 İstanbul Romatoloji Eğitim Kulübü Toplantısı
Abdi İbrahim Tower - Maslak
09 Haziran 2018 Artritlere Multidisipliner Yaklaşım
10 Eylül 2018 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 5. Kat Hakkı Ogan Amfisi
11 Eylül 2018 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
08 Ekim 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
05 Kasım 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
15 Kasım 2018 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
19 Kasım 2018 Dergi Kulübü
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
20 Kasım 2018 Nörobehçet semineri
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
26 Kasım 2018 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
27 Kasım 2018 Vaskülitte Anjiografi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
01 Aralık 2018 Spondiloartritlere Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı
Fairmont Quasar Istanbul Hotel
03 Aralık 2018 Dergi Kulübü
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
10 Aralık 2018 Dergi Kulübü
İ.Ü. C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
14 Aralık 2018 Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Seminer Salonu
17 Aralık 2018 Konferans
İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
18 Aralık 2018 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Solunum Fonksiyon Testleri
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 4. Kat Romatoloji Bilim Dalı Seminer Salonu
19 Aralık 2018 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 5. Kat Hakkı Ogan Amfisi
21 Aralık 2018 Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana bina (pembe bina) 7. kat Toplantı Salonu

2017 Yılı Toplantıları

22 Mart 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Celal Öker Amfisi
19 Nisan 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Celal Öker Amfisi
25 Mayıs 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Celal Öker Amfisi
03 Haziran 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Huri Özdoğan Günü
Kalyon Otel İstanbul
20 Eylül 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Celal Öker Amfisi
30 Eylül 2017 Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul Günü
CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul
Copyright © 2019 Cerrahpaşa Romatoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.