Ana Sayfa : Dernek Hakkında : Hakkımızda

Hakkımızda

Kuruluş Yılı
1983

Kurucular
Asuman Müftüoğlu, Arif Demirer, Hasan Yazıcı, Nilüfer Kasapoğlu, Sebahattin Yurdakul, Birsen Yalçın Ülkü, Fatma Özbakır, Doğan Metin Gürel

Kuruluş Amacı;"Romatoloji Bilim dalı"na başvuran hastalara, Derneğimiz üyesi olan ve/veya olmayan hastalara, insan ve toplum sağlığı ilke­leri çerçevesinde tedavi de dahil olmak üzere her türlü tıbbi, sosyal ve ekonomik yardımda bulunmak ve himaye etmek mezkur "Romatoloji Bilim Dalının” mevcut bilcümle imkanlarını azami derecede arttırmak, geliştirmek ve yeni imkanlar sağlamak, bu maksatla münhasıran adıgeçen seksiyonu personel, araç, gereç, malzeme ve sair şekilde teçhiz etmek, yardımda bulunmak Derneğin asıl amaçları arasındadır. Bunlara ilave olarak ve özellikle:

  1. Derneğin faaliyet konularında, Romatoloji Bilim Dalının, mahalli ve/veya bölgesel ve/veya yurt çapında bilimsel araştırma, tarama yapmasına her türlü yardımda bulunmak ve finanse etmek,
  2. Yoksul, kimsesiz, yardım ve bakıma muhtaç hastaları tedavi etmek, kendilerine her türlü tıbbi ve maddi yardımda bulunmak,
  3. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Hastaneler ve ben­zeri sağlık kurum ve kuruluşları ile işbirliği yap­mak, burs vermek,
  4. Münhasıran Romatoloji Bilim Dalının esas kadrosunda bulunan ve/veya mezkur Bilim dalında özel ve/veya geçi­ci surette görevli olan diğer doktor ve sağlık per­sonelinin bilgi ve ihtisasını arttırmak maksadıyle, bunları yurt içine ve yurt dışında bilimsel çalışma, araştırma, eğitim, kurs, tetkik, konferans, seminer ve benzeri maksatlar için göndermek, yine aynı
    şekilde dış ülkelerdeki yabancı doktor ve uzmanları memleketimize davet etmek ve yukarıdaki faaliyetlere maddi yardımda bulunmak, finans etmek,
  5. Romatoloji Bilim Dalına bağlı olmak ve doğrudan doğruya onun sevk ve idaresi ve kontrolü olmak kayıt ve şartıyla gerektiğinde klinik dışında laboratuar, dispanser, huzurevi gibi kurumlar açmak, teçhiz etmek ve işletmek ve işlettirmek,
  6. Kanuni mevzuatın çerçevesi dahilinde ve şekilde bilimsel yayınlar yapmak,
Copyright © 2019 Cerrahpaşa Romatoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.