Site Haritası

Skip Navigation Links.
Collapse Ana SayfaAna Sayfa
Ana Sayfa
Collapse Dernek HakkındaDernek Hakkında
Hakkımızda
Yönetim Kurulu
Tüzük
Etkinlikler
Fotoğraf Galerisi
İletişim
Bildiri Kitapları
Collapse EtkinliklerEtkinlikler
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Huri Özdoğan Günü
Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul Günü
Antifosfolipid Sendromu Tedavisi
Uzman Sunumu
Omuz Patolojileri
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Romatoid Artrit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ankilozan Spondilit
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Ailevi Akdeniz Ateşi
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Asistan Sunumu
Kardiyoloji-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Romatolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde PET/CT ve PET/MR
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Artritlere Multidisipliner Yaklaşım
Asistan Sunumu
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Klinik Çalışma Toplantısı
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
İstanbul Romatoloji Eğitim Kulübü Toplantısı
Nöroloji-Romatoloji Vaka Toplantısı
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Spondiloartritlere Multidisipliner Yaklaşım Toplantısı
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Behçet Hastalığı
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Vaskülitte Anjiografi
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Solunum Fonksiyon Testleri
Cerrahpaşa Romatoloji Hasta Bilgilendirme Toplantıları - Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
Dergi Kulübü
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Nörobehçet semineri
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Konferans
Konferans
Konferans
Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Nöroloji-Romatoloji Vaka Tartışma Toplantısı
Dergi Kulübü
Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
Dergi Kulübü
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Konferans
Dergi Kulübü
Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
Nöroloji - Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Dergi Kulübü
İnflamatuvar Hastalıklar Kürsüsü
Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu - I
Romatolojide Nadir Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar
Romatolojik Hastalıklarda Akciğer Tutulumu: Multidisipliner Yaklaşım
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Nöroloji-Romatoloji vaka tartışma toplantısı
Dergi Kulübü
Ortopedi-Romatoloji Vaka Toplantısı
Asistan Eğitim Toplantısı
KVC-Girişimsel Radyoloji Konseyi
Dergi Kulübü
Romatoloji-Fizik Tedavi Vaka Tartışma Toplantısı
Konferans
Dergi Kulübü
Konferans
Konferans
KVC-Girişimsel Radyoloji Konseyi
Dergi Kulübü
COVID-19 Pandemisi ve Romatolojik Hastalıklar Multidisipliner Toplantı
Romatolojide Nadir Hastalıklar - Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz (Online Sempozyum)
İnflamatuar Hastalıklarda Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım (Online Sempozyum)
FMF 2021 - Familial Mediterranean Fever & Other Autoinflammatory Diseases International Online Meeting
Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu – II
Romatolojide Zor Vakalar: Cerrahpaşa Buluşması
Genetik ve İmmünoloji Kampı
Multidisipliner Vaskülit Sempozyumu
İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2022
Cerrahpaşa Romatoloji Prof. Dr. Vedat Hamuryudan Günü
İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2023
Sigara ve Romatizmal Hastalıklar Toplantısı
FMF 2024 – 2nd Familial Mediterranean Fever Meeting
II. Genetik ve İmmunoloji Kampı
3. Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu
İstanbul Romatoloji Sempozyumu 2024
“ Romatolojide Bir Vizit ” Toplantısı
Vizitte Konuşalım “PAN+FMF+KMML tanılı hastanın viziti”
Romatolojik Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografi ile Akciğer Değerlendirme Kursu
Romatolojik Hastalıklarda Bilgisayarlı Tomografi ile Abdomen Değerlendirme Kursu
Vizitte Konuşalım - 3
Romatolojik Hastalıklarda Kapilleroskopi Kursu
III.Genetik ve İmmünoloji Kampı
Copyright © 2019 Cerrahpaşa Romatoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.